Aktuelle prosjekter

Kai Horsøy, 200 m industrikai.
Hovedtentreprenør: Veidekke
Byggherre Framo

Årsnes Ferjekai
Byggherre: Statens Veivesen
Hovedtentreprenør: E. Opedal og Sønner

© Copyright 2009 - www.dykkefirma.no          Mobil: 470 85 173   I   E-mail: dykkerfirma.as@gmail.com

Startside  |  Om oss  |  Anlegg  |  Industri  |  Oppdrett  |  Berging  |  Utstyr  |  Verktøy  |  Aktuelle prosjekter  |  Kontakt