Anlegg

Noen av våre tjenester innen anlegg:
- Kaibygging/Renovering
- Forskaling
- Boring/Sprengning
- Brenning
- Sveising
- Montering
- Videoinspeksjon
- Masseforflytning/Rensk
- Berging/Heving
- Rørledninger
- Brygger/Havner
- Planlegging/Prosjekt

Ny fergekai, Borgundøy

 

 

 

Ny kai forlenging, Langevåg, Bømlo

 

 

 

Ny kai leiligheter, Herøysund brygge

 

 

 

Renovering kai, Aasen shipping

 

 

 

Renovering kai, Bømlo
Støypt ny kai over den gamle og sett nye søyler gjennom den gamle kaien. Dermed oppnådd full styrke igjen.

© Copyright 2009 - www.dykkefirma.no          Mobil: 470 85 173   I   E-mail: dykkerfirma.as@gmail.com

Startside  |  Om oss  |  Anlegg  |  Industri  |  Oppdrett  |  Berging  |  Utstyr  |  Verktøy  |  Aktuelle prosjekter  |  Kontakt